OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoka pályázatot hirdet a székesfehérvári objektum biztonsági osztályának OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES
hivatásos tiszti beosztás betöltésére, teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

 

Pályázati feltételek:

 • büntetés-végrehajtási foglalkoztatási jogviszony,
 • államilag elismert egyetemi vagy főiskolai végzettség, felsőfokú büntetés-végrehajtási
  szakképzettség,
 • rendészeti szakvizsga,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzésen való
 • megfelelés, egészségi-, pszichikai- és fizikai alkalmasság,
 • részletes önéletrajz (iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal),
 • motivációs levél,
 • számítógép alkalmazási szintű ismerete (Word, Excel, Power Point, RZS, NEXON),

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások és kompetenciák:

 • a beosztáshoz szükséges jogszabályok, egyéb normák ismerete,
 • magas fokú empátia,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • szakmai igényesség, precíz munkavégzés,
 • önállóság, jó elemző és problémamegoldó képesség,
 • hatékony időbeosztás,
 • kreatív gondolkodás,
 • terhelhetőség.

Munkaköréhez tartozó feladatok:
 biztosítja, hogy a hatályos jogszabályokban, rendelkezésekben, irányelvekben,
utasításokban és parancsokban foglaltak a gyakorlatban érvényesüljenek,
 biztosítja az eredményes munkavégzéshez szükséges információkat munkatársai és
szakmai feladat-végrehajtásban közreműködő egyéb érdekeltek számára a megfelelő
időben és módon, illetve a szükséges mértékig,
 a biztonsági osztályvezető távollétében teljes jogkörrel ellátja az osztályvezetői
feladatokat.
Előnyt jelent:
 biztonsági osztályon szerzett szakmai tapasztalat,
 vezetői gyakorlat.

Munkarend:vezényléses szolgálati időrendszer (igazodva heti 40 órás munkaidőkerethez).

Juttatások:
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 9. melléklete alapján tiszti besorolási osztály osztályvezető E
besorolási kategória szerint.

Egyéb juttatások: cafeteria, ruházati illetmény, utazási költségtérítés, albérleti hozzájárulás.
Az intézet szolgálati lakást biztosítani nem tud.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
 a legfontosabb személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
az állami és szakmai iskolai végzettséget, képzettségeket és idegennyelv-ismeretet
igazoló okiratok másolatait,
 motivációs levelet és a beosztás ellátásával kapcsolatos feladatok teljesítésére
vonatkozó szakmai elképzeléseit,
 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők
megismerhessék.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 15.

A beosztás 2020. május 1-től, illetve áthelyezés esetén az állományilletékes parancsnok által
meghatározott időponttól, civil pályázó esetén az alkalmasság megszerzését követően tölthető
be.

A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot postai úton, a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet címére – 2471 Baracska,
Annamajor Pf. 13., vagy a baracska.uk@bv.gov.hu e-mail címre – kell eljuttatni. Kérjük
feltüntetni a munkakör megnevezését: „Pályázat biztonsági osztály, osztályvezető-helyettes
– KDOBVI”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A felvétel részét képezi egy szóbeli elbeszélgetés, melyre a pályázóval előre egyeztetett
időpontban kerül sor.

A beérkezett pályázatok az intézetparancsnok által kijelölt bizottság javaslata alapján
kerülnek elbírálásra 2020. április 15-ig, melynek eredményéről minden pályázót írásban
értesítünk.

Meghirdetett Pozíció: Osztályvezető-helyettes
Munkavégzés helye: Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Jelentkezzen erre a pozícióra

Feltölthető fájltípusok: .pdf, .doc, .docx