Mennyit kereshetek?

Tiszthelyettesi beosztás esetén a kezdő fizetés minimum havi bruttó 236.000 forint, tiszti beosztás (felsőfokú végzettséghez kötött munkakörök) esetén minimum havi bruttó 330.000 forint. Ezen felül béren kívüli juttatásként évi 200.000 forint értékben biztosított cafetéria, továbbá ruházati utánpótlási ellátmány. A hivatásos állományú munkatársak az éves teljesítményértékelés alapján évente két alkalommal teljesítményjuttatásban részesülhetnek, továbbá 86%-ban megtérítésre kerül a munkába járási költség (MÁV, VOLÁN), magángépjármű esetében 15 Ft/km. Ezen felül albérleti hozzájárulás, kamatmentes munkáltatói kölcsön, kedvezményes üdülés, szociális támogatás és mobilflotta csomag is biztosított.

Milyen általános feltételeknek kell megfelelnem?

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának szolgálati viszonyát a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.). 33. §-a alapján hivatásos szolgálati viszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárral létesíthető,

 • aki a 18. életévét betöltötte, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • aki rendelkezik a tervezett szolgálati beosztáshoz meghatározott iskolai végzettséggel (tiszthelyettesénél legalább középfokú, tisztnél felsőfokú iskolai végzettség),
 • aki a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas,
 • akinek életvitele nem kifogásolható, és hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítését megelőző, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,
 • aki elfogadja egyes alapvető jogainak fenti törvény szerinti korlátozását,
 • aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben és módon – a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a Rendőrségről szóló törvény szerinti megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti,
 • aki tiszti szolgálati beosztásba felvétel esetén a felsőfokú iskolai végzettség és az általános követelmények teljesülése mellett, államilag elismert nyelvvizsgával is rendelkezik.

Milyen alkalmassági feltételeknek kell megfelelnem?

A vizsgálatot kérő szerv (bv. szerv) nyomtatványával (a korábbi és meglévő betegségeivel kapcsolatos tájékoztatást kérő), illetve a fizikai terhelhetőségről szóló igazolás formanyomtatvánnyal a háziorvost kell megkeresni. A háziorvosi terhelhetőségi igazolás birtokában a bv. szerv elvégzi a fizikai alkalmassági vizsgálatot. Amennyiben a fizikai alkalmassági vizsgálaton a jelentkező megfelelt, a rendvédelmi szerv egészségügyi szakterülete által kidolgozott szakmai protokoll szerint zajlik az egészségi és pszichikai alkalmasság megállapítása. A vizsgálatra a bv. szerv által kiállított megkereső kérelemmel, a jelentkező által kitöltött alkalmassági kérdőívvel, egészségi és pszichikai alkalmasságot igazoló nyomtatványokkal, illetve a már meglévő dokumentumokkal kell menni. A pszichikai és egészségi vizsgálat szempontrendszerét az 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER) melléklete tartalmazza.

Szükséges-e erkölcsi bizonyítvány megküldése?

Nem, mivel a jelentkezőnek egy kifogástalan életvitel alkalmassági vizsgálaton kell átesni, amelyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat területileg illetékes szerve végez. A hivatásos állományba jelentkezőről, valamint a hivatásos állomány tagjáról, továbbá a vele közös háztartásban élő hozzátartozóról a bűnügyi nyilvántartó szerv valamennyi bűnügyi nyilvántartásából, továbbá a rendészeti szervek nyilvántartásaiból adatot igényelhet.

Milyen képzéseken kell részt vennem?

Tiszthelyettesek vonatkozásában 14 hetes alapfokú szaktanfolyamon kell részt venni. A tisztek számára pedig a kinevezést követő 2 éven belül 27 hetes szakmai képzésen kell részt venni.

Kapok-e fizetést a képzések ideje alatt?

Igen, a képzés ideje alatt a teljes illetményre jogosult a tanuló.

Csak Budapesten vannak képzési helyszínek?

Nem, lehetőség van az alábbi helyszíneken is elvégezni az alapfokú szakmai képzést:

 • Szombathely,
 • Pálhalma,
 • Vác,
 • Szeged,
 • Miskolc,
 • Állampuszta.

A képzés ideje alatt kötelező a bentlakás?

Nem, lehetőség van napi bejárásra is, amelynek ideje alatt az utazási költségeket 86%-ban, gépkocsival történő utazás esetén 15 Ft/km összegben térítjük.

Biztosítanak-e szállást a képzés ideje alatt?

Igen, szükség esetén a tanulóknak térítésmentesen biztosítjuk a szállást.

Van-e visszatérítési kötelezettségem, ha próbaidő alatt leszerelek?

Igen, amennyiben próbaidő alatt megszünteti a hivatásos szolgálati jogviszonyát 1361 forint/ képzési nap összegben megtérítési kötelezettsége keletkezik.