FOGSZAKORVOS

Az V. Agglomeráció Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Intézetparancsnoka pályázatot hirdet az intézet egészségügyi és pszichológiai osztály FOGSZAKORVOS hivatásos tiszti beosztás betöltésére, teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

Munkavégzés helye:

 • Agglomeráció Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 35.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzésének vállalása,
 • egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
 • államilag elismert nyelvvizsga,
 • számítógép alkalmazási szintű ismerete
 • orvosi diploma, szakorvosi oklevél
 • életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • érvényes egészségügyi szakdolgozói működési kártya, orvosi kamarai tagság

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • az elmúlt három évben szakorvosi területen szerzett gyakorlat,;
 • rendészeti szervező szaktanfolyami vizsga megléte;

Feladata: a fogvatartottak és a személyi állomány fogorvosi ellátása

Illetménye:

 • A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) vonatkozó rendelkezései szerint.

Egyéb juttatások:

 • utazási költségtérítés
 • cafeteria,
 • ruházati illetmény.

Pályázat tartalmazza:

 • legfontosabb személyes adatokat, elérhetőséget tartalmazó részletes szakmai,

fényképes önéletrajzot (jelenlegi és korábbi munkahelyek és beosztások

megnevezésének feltüntetésével)

 • az állami,  szakmai  végzettséget,  szakképzettséget,  idegen  nyelv  ismeretét  igazoló okiratok másolatát,
 • motivációs levelet,
 • a büntetés-végrehajtás területén esetlegesen megszerzett munkatapasztalatokat,
 • írásbeli hozzájáruló  nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázati  anyagot  az

elbírálásában  részvevők  megismerhetik,  abba  betekinthetnek,  valamint  az  abban

foglalt személyes adatait a pályázati eljárás során kezelhetik,

 • önéletrajzának személyügyi nyilvántartásba vételére vonatkozó hozzájáruló, vagy a

hozzájárulást megtagadó nyilatkozatot.

A beosztás a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető. Áthelyezés esetén az állományilletékes parancsnok által meghatározott időponttól, civil pályázó esetén az alkalmasság megszerzését követően tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje:           2023. szeptember 30.

A pályázat elbírálásának határideje:         2023. október 20.

A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatokat az V. Agglomeráció Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Intézetparancsnokához – 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 35. vagy a saujhely.uk@bv.gov.hu e-mail címre – kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A felvétel részét képezi egy szóbeli elbeszélgetés, melyre a pályázóval előre egyeztetett időpontban kerül sor. A benyújtott pályázatokat az általam kijelölt bizottság bírálja el, amelynek eredményéről a pályázót írásban értesítem.

A részletekről felvilágosítás az intézet Személyügyi és Titkársági Osztályán a fenti címen személyesen, illetve e-mail-ben kerchner.ildiko@bv.gov.hu címen kérhető.

Meghirdetett Pozíció: Fogszakorvos
Munkavégzés helye: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx