PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐ

Az V. Agglomerációs Központ Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Telephelye a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoka pályázatot hirdet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 287/R. §-a alapján pályázatot hirdet az intézet Biztonsági és Fogvatartási Ügyek Osztálya Fogvatartási Ügyek Alosztálya állományában a pártfogó felügyelői munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet

5000 Szolnok, Dózsa György utca 1/a.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitelnek való megfelelés,
 • egészségi alkalmasság,
 • felsőfokú végzettség (felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, társadalomtudományi, hittudományi, pedagógus, andragógus, pszichológus, művelődésszervező szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális, addiktológiai, gyermek- és ifjúságvédelmi, mentálhigiénés felsőfokú szakképesítés)

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • büntetés-végrehajtási területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • Robotzsaru Neo program ismerete,
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély

A munkakörrel járó főbb feladatok:

 • bv. bíró megkeresésére a feltételes szabadságra bocsátás elbírálásához pártfogó felügyelői vélemény készítése,
 • ellátja a gondozás és utógondozás keretében végzett reintegrációs tevékenységet,
 • illetékességi területén bv. bírói határozat alapján ellátja a feltételes szabadság tartamára törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelet alá helyezett terheltek pártfogó felügyeletét,
 • környezettanulmányt készít,
 • a részére megállapított ügyfélfogadási időben fogadja a pártfogoltak és az utógondozást kérelmező szabadult elítélteket.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • pontosság, megbízhatóság, felelősségvállalás,
 • problémamegoldó-, döntéshozatali- és önálló munkavégzési képesség,
 • konfliktuskezelési és konfliktus megelőzési képesség,
 • kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

Illetmény:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 288/T. §-a és a 12. melléklete alapján a felsőfokú munkaköri osztály „E” munkaköri kategóriája.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat, elérhetőséget is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
 • hozzájárulási nyilatkozatát, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek, valamint az abban foglalt, személyes adatainak a pályázati eljárás során történő kezeléséhez,
 • amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnokának címezve elektronikus úton a szolnoktoborzas@bv.gov.hu címre kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 25.

A pályázati eljárás részét képezi egy személyes elbeszélgetés, melyre a pályázóval előre egyeztetett időpontban kerül sor.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást az intézet Személyügyi és Titkársági Alosztályán kérhető a 126-1500 EKG hívószámon, illetve az 56/512-759-es vezetékes telefonszámon.

Meghirdetett Pozíció: Pártfogó felügyelő
Munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx