Szakorvos

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 1457/2018. (IX. 25.)
Korm. határozat alapján létesülő Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ szakorvos beosztásának betöltésére határozatlan időtartamú hivatásos szolgálati, vagy rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszonyban.

Munkavégzés helye:

 • Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Berettyóújfalu

Pályázati feltételek:

– Hivatásos szolgálati jogviszony esetén:

 • orvostudományi egyetemi végzettség, valamint belgyógyász, sebész, oxiológia-sürgősségi, intenzív terápiás szakorvosi, illetve egyéni mérlegelés alapján egyéb szakorvosi képzettség
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége
 • egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság
 • kifogástalan életvitel ellenőrzésen történő megfelelés
 • magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely

– Rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony esetén:

 • orvostudományi egyetemi végzettség, valamint belgyógyász, sebész, oxiológia- sürgősségi, intenzív terápiás szakorvosi, illetve egyéni mérlegelés alapján egyéb szakorvosi képzettség
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége
 • egészségügyi alkalmasság, magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely,büntetlen előélet

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások:

 • a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ fekvőbeteg osztályain szakorvosi és orvosi ügyeleti feladatok ellátása
 • a fekvőbeteg osztály dolgozóinak szakmai tevékenységének felügyelete, a gyógyító-megelőző tevékenység önálló végrehajtása
 • felhasználói szintű informatikai rendszerismeret
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Belgyógyászatra, vagy sebészetre ráépülő szakvizsga
 • További szakorvosi alap-/ráépített szakképesítés megléte
 • Rendvédelmi szerveknél és/vagy kórházi fekvőbeteg osztályon szerzett szakmai gyakorlat
 • Minőségirányításban szerzett tapasztalat
 • Jogi és egészségügyi jogi, igazgatási ismeretek

Juttatások: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény Tiszti besorolási osztály „E” besorolási kategória, illetve rendvédelmi igazgatási jogviszony esetén a Hszt. 12. mellékletének „F” munkaköri kategóriája alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat szolgálatvezetőjének – 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.
– címezve és a nemes.anna@bv.gov.hu email címre kell benyújtani.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, mely
 • időrendben tartalmazza a korábbi beosztásokat, szakterületeket, a munkaköri kötelezettségek
 • főbb tartalmi elemeit, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket,
 • ismereteket, szakmai tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben
 • motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A benyújtott pályázatokat kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pályázó írásban kap értesítést.

A beosztás a 1457/2018 (IX. 25.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel várhatóan 2020. november 1-jétől betölthető.

Egyéb lényeges információ:
A pályázat nyertese esetében a kinevezés feltétele – rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba kinevezés esetén – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány [Hszt. 287/L. § (3)-(4) bekezdés] benyújtása és a munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás bemutatása.

Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – bérezés, és munkajogi kérdésekben a Humán Szolgálaton, a 06-1/301-8386-os telefonszámon, illetve szakmai kérdésekben az Egészségügyi Főosztályon a 06-1/301-8416-os telefonszámon kérhető.

Meghirdetett Pozíció: Szakorvos
Munkavégzés helye: Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ Berettyóújfalu

Jelentkezzen erre a pozícióra

Feltölthető fájltípusok: .pdf, .doc, .docx