Körletfelügyelő

Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgatója pályázatot hirdet KÖRLETFELÜGYELŐ  (váltásos munkarendben) beosztás betöltésére.

Jogviszony:    hivatásos jogviszony  

Időtartama:   határozatlan idejű, teljes munkaidős foglalkoztatás

Munkarend: körletfelügyelő: teljes munkaidőben, váltásos szolgálati időrendszerben

Munkavégzés helye:             1108, Budapest, Kozma utca 13.

A munkavégzés helye a szolgálati feladatok függvényében változhat.

Illetménye:

 • A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 351. § és 355. §, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI.16.) BM rendelet 6. melléklete alapján.

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, lakhatási támogatás, szállóférőhely biztosítása.

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)
 • 18. életév betöltése
 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmasság,
 • kifogástalan életvitel.

Szakmai elvárás: jogszabályoknak megfelelő, pontos feladatellátás

A pályázati elbírásánál előnyt jelent:

 • büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági szakterületén szerzett szakmai tapasztalat,
 • alapfokú büntetés-végrehajtási szakképzettség,
 • stressztűrő-képesség,
 • határozottság.

A körletfelügyelő feladatai:

 • fogvatartottak és betegek őrzése, felügyelete és ellenőrzése,
 • zárkák, kórtermek, egyéb helyiségek biztonsági ellenőrzése, biztonsági szemle, biztonsági vizsgálat végrehajtása,
 • a házirendben, napirendben, valamint a fogvatartottak magatartási szabályaiban meghatározottak betartatása,
 • szállítási feladatok végrehajtása,
 • objektumvédelmi feladatok,
 • szabad levegőn tartózkodás biztosítása,
 • szolgálati okmányok vezetése.

A pályázat tartalmazza:

 • a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
 • állami iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint idegen-nyelv ismeretet tanúsító okiratok másolatát,
 • hozzájáruló nyilatkozatot, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek, valamint az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás során történő kezeléséhez,
 • önéletrajzának személyügyi nyilvántartásba vételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát vagy a hozzájárulást megtagadó nyilatkozatát (esetleges sikertelen pályázat esetén)

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A beosztás betölthető: kinevezési feltételek teljesítése esetén azonnal

Pályázat benyújtásának módja, rendje:

Pályázatokat az imei.uk@bv.gov.hu és a lanyine.sz.helena@bv.gov.hu e-mail címre, vagy postán az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (1475, Budapest, Pf.: 98.) Személyügyi és Titkársági Osztály részére kérjük megküldeni. Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „körletfelügyelő”.

Meghirdetett Pozíció: Körletfelügyelő
Munkavégzés helye: Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx