Körletfelügyelő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Körletfelügyelő hivatásos tiszthelyettesi beosztások betöltésére, teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

A munkavégzés helye:

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
1108 Budapest, Kozma u. 13.

 Pályázati feltételek:

 • 18 életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel,
 • egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
 • középfokú állami iskolai végzettség,

Előnyt jelent:

 • fennálló hivatásos szolgálati jogviszony,
 • büntetés-végrehajtás felügyelő képzés (vagy ezzel egyenértékű képzettség),
 • büntetés-végrehajtási szakmai gyakorlat.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • alapfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami vizsga vagy OKJ felügyelő vizsga
 • B kategóriás jogosítvány.

A munkakörrel járó főbb feladatok:

 • őr-, készenléti szolgálati feladatok ellátása,
 • előállítási, szállítási és kísérési feladatok ellátása,
 • a fogvatartott őrzése, felügyelete, ellenőrzése,
 • biztonsági szemle, vizsgálat és ellenőrzés végrehajtása,
 • szolgálati feladatait a Hszt. 102 §-ának szolgálatteljesítésére vonatkozó szabályait rögzítő rendelkezései, valamint a Szolgálati Szabályzat előírásai szerint köteles ellátni,
 • szolgálati feladatai során a mindenkor hatályos Alaki és Öltözködési Szabályzatban foglaltakat köteles maradéktalanul betartani,
 • ismerje a szakmai tevékenységét érintő jogszabályokat, valamint a szerv belső normáit, folyamatosan törekedjen a korszerű ismeretek elsajátítására, megőrzésére és gyarapítására, feladatellátása során ezek felhasználásával, legjobb tudása szerint eljárva.

Illetménye: a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben meghatározottak, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos  szolgálati  beosztásokról  és  a  betöltésükhöz  szükséges követelményekről  szóló  30/2015.  (VI.16.)  BM  rendelet  6.  melléklete Tiszthelyettesi  besorolási  osztály  területi  szervű  Körletfelügyelő beosztásának C besorolási kategóriája alapján történik.

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, albérleti hozzájárulás, ruházati illetmény.

Munkarend: teljes munkaidőben, váltásos munkarendben.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, továbbá a  meglévő  iskolai  végzettségeket  és  egyéb  képzettségeket,  ismereteket,  szakmai tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben
 • motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget, amennyiben van, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje:    folyamatos

A pályázatokat elektronikus úton az imei.uk@bv.gov.hu, illetve a levay.g.jozsef@bv.gov.hu e-mail címre, postai úton Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Személyügyi és Szociális Osztálya, 1475, Budapest, Pf.: 98. címre kell benyújtani.

Bővebb felvilágosítás az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet biztonsági osztályvezetőjénél kérhető (városi telefonszám: +36-1-264-2662, NGT: 132-2200).

Meghirdetett Pozíció: Körletfelügyelő
Munkavégzés helye: Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

Jelentkezem az állásra:

Feltölthető fájltípusok: .pdf, .doc, .docx