Gépjárművezető

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoka pályázatot hirdet GÉPJÁRMŰVEZETŐ beosztás betöltésére, hivatásos tiszthelyettesi jogviszonyba, teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzés vállalása,
 • egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
 • 18. életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • szakmunkás bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány
 • B, C, D kategóriás jogosítvány

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • fennálló hivatásos szolgálati jogviszony
 • alapfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami vizsga
 • büntetés-végrehajtási szakmai gyakorlat, tapasztalat

A munkakörrel járó főbb feladatok:

 • szolgálati járművek szakszerű, rendeltetésszerű használata,
 • gondoskodik a szolgálati járművek szakszerű műszaki és közlekedésbiztonsági átvizsgálásáról, a menteokmányok vezetéséről,
 • előállítási, szállítási és kísérési feladatok végrehajtása,
 • a fogvatartott őrzése, felügyelet, ellenőrzése,
 • a szolgálati ideje alatt kiemelt figyelmet fordít a biztonsági intézkedések maradéktalan érvényesülésére,
 • szolgálati feladatait a szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályokat rögzítő rendelkezések, valamint a Szolgálati Szabályzat előírásai szerint köteles ellátni,
 • szolgálati feladatai során a mindenkor hatályos Alaki és Öltözködési Szabályzatban foglaltakat köteles maradéktalanul betartani,

Pályázat tartalmazza:

 • a legfontosabb személyes adatokat és elérhetőséget is tartalmazó részletes szakmai, fényképes önéletrajzot (jelenlegi és korábbi munkahelyek feltüntetésével),
 • állami, szakmai végzettséget, idegen nyelvismeretet és a jogosítványt igazoló okiratok másolatát,
 • hozzájáruló nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásában résztvevők megismerhetik, abba betekinthetnek, valamint az abban foglalt személyes adatait a pályázati eljárás során kezelhetik,

Munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet; 9021 Győr, Jókai utca 18.

Illetménye: A rendvédelmi adatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján (Helyi, Tiszthelyettesi besorolási osztály A. besorolási kategória. Bruttó 253.000,-Ft –  a képzési időszakban is)

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, ruházati illetmény, albérleti hozzájárulás

Munkarend: vezényléses

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus formában a halmai.tamas@bv.gov.hu, szollar.zsofia@bv.gov.hu e-mail címre kell megküldeni.

Pályázat benyújtásának határideje:                      folyamatos

Pályázat elbírálásának határideje:                        folyamatos

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A beosztás betölthető a pályázó alkalmassági eljáráson történt megfelelése esetén. A beosztás áthelyezés esetén az áthelyezésre jogosult szerv vagy szervezeti egység vezetőjének hozzájárulása alapján tölthető be. A pályázók írásban értesítést kapnak a pályázat eredményéről.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető – hivatali munkaidőben – az alábbi telefonszámokon: (96) 312-566, NTG: 117-1500 illetve a halmai.tamas@bv.gov.hu és szollar.zsofia@bv.gov.hu e-mail címeken a Személyügyi és Szociális osztályon.

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx