Szakápoló

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet mb. főigazgatója pályázatot hirdet a pszichiátriai és rehabilitációs osztályaira SZAKÁPOLÓ beosztás betöltésére, teljes munkaidőben, határozatlan időtartamú hivatásos tiszthelyettesi vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba

A munkavégzés helye:

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
1108 Budapest, Kozma u. 13.

 Pályázati feltételek:

 • állandó belföldi lakóhely,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitelnek való megfelelés
 • magyar állampolgárság
 • egészségügyi- (hivatásos állomány esetén fizikai és pszichikai is) alkalmasság
 • 18 életév betöltése és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál
 • legalább tíz évvel kevesebb
 • Ápoló (OKJ 54) vagy azzal egyenértékű szakmai végzettség
 • érvényes működési nyilvántartási igazolvány, egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • fennálló hivatásos szolgálati jogviszony,
 • középfokú rendészeti szakmai végzettség,
 • büntetés-végrehajtási szakmai gyakorlat,
 • legalább három év egészségügyi szakterületen szerzett gyakorlat.

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb kompetenciák, szakmai elvárások

 • minőségi, önálló munkavégzés
 • terhelhetőség, stressz tűrő képesség
 • jó kapcsolatteremtő képesség

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Gondozza, ápolja a betegeket, segédkezik a gyógyító munkában, az orvosi utasítások betartásával, a szakma szabályai szerint.
 • Gondoskodik a betegek gyógyulása érdekében a gyógyító környezet kialakításáról (rend, tisztaság, nyugalom megteremtéséről).
 • Az orvos által készített terápiás terv folyamatos végrehajtásában az orvos utasításának megfelelően – részben önállóan – jár el.
 • Általános és az intézeti járványügyi előírásokat hiánytalanul betartva ápolja a betegeket.
 • Ápolási és egyéb előírt dokumentációt vezet.

Illetmény: bruttó 320.000.-Ft – 605.000.-Ft

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, albérleti hozzájárulás

A pályázat tartalmazza:

 • a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot;
 • állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen nyelvi ismeretet tanúsító okiratok egyszerű másolatát;
 • motivációs levelet;
 • jelenlegi munkahelyének és munkakörének megnevezését;
 • a büntetés-végrehajtás területén esetlegesen megszerzett munkatapasztalatokat;
 • írásbeli hozzájárulást személyes adatai kezeléséhez.

Egyéb lényeges információ:

A pályázat nyertese esetében a kinevezés feltétele – rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba kinevezés esetén – a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány [Hszt. 287/L. § (3)-(4) bekezdés] és a munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás bemutatása.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatokat elektronikus úton az imei.uk@bv.gov.hu e-mail címre, postai úton Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Személyügyi és Szociális Osztálya, 1475, Budapest, Pf.: 98. címre kell benyújtani.

Bővebb felvilágosítás az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet ápolási igazgatójától kérhető (városi telefonszám: +36-1-432-5929, EKG: 132-2110).

Meghirdetett Pozíció: Szakápoló
Munkavégzés helye: Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

Jelentkezzen erre a pozícióra

Feltölthető fájltípusok: .pdf, .doc, .docx