Kiemelt főelőadó (informatikus)

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (székhelye: 8638 Balatonlelle, Honvéd u. 22.)Szakmai Képzési és Pszichológiai Osztálya állományába pályázatot hirdet kiemelt főelőadó (informatikus) beosztás betöltésére , határozatlan idejű szolgálati jogviszonyban.

Pályázati feltételek:

 • büntetési-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony
 • államilag elismert szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
 • rövid szakmai önéletrajz (iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal)
 •  „B” kategóriás gépjárművezetői engedély.

A főelőadói munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások és kompetenciák:

 • gyakorlatias szemlélet
 • magas fokú precizitás
 • szakmai elhivatottság
 • komplex gondolkodás
 • önállóság, kimagasló szervezőképesség és problémamegoldó készség.

A munkakörrel járó főbb feladatok:

 • a telepített számítástechnikai hardver és szoftver eszközök, az internet rendeltetésszerű használatának felügyelete, üzembiztos működésének folyamatos biztosítása
 • informatikai rendszerek rendszeradminisztrációjának és rendszergazdai feladatainak ellátása
 • az oktatással kapcsolatos informatikai feltételek biztosítása, támogatása, különös tekintettel a digitális tananyagok kialakítására
 • oktatói feladatok ellátása
 • az informatikai felszerelésekkel és anyagokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátása, ellenőrzése
 • felügyeli az intézmény irodagépeit (számítógépek, fénymásoló), meghibásodás esetén gondoskodik azok javíttatásáról
 • az informatikai rendszeren, külső szakemberek által végzett karbantartási, javítási, bővítési munkálatok biztosítása, ellenőrzése
 • gondoskodik az informatikai berendezések ellenőrzéséről, selejtezéséről
 • gondoskodik az informatikai fogyóanyagok beszerzéséről

Munkarend: heti 40 órás munkaidőkeret, vezényléses munkarendben.

Munkavégzés helye: a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Székhelye, telephelyei, kihelyezett képzési helyszínek.

Juttatások:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI.16.) BM rendelet 6. melléklete alapján, Tiszti besorolási osztály, D besorolási kategória alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.

A beosztás nyertes pályázat esetén az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat is tartalmazó rövid szakmai önéletrajzot,
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok másolatait,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton a bvotrk.uk@bv.gov.hu e-mail címre kell eljuttatni.

A kiírási feltételeknek megfelelő pályázatok a személyes interjú alapján, és az általam kijelölt bizottság javaslatát figyelembe véve kerülnek elbírálásra, melyről minden pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Tánczosné Finszter Rita bv. alezredes, megbízott személyügyi és osztályvezetőtől kérhető az alábbi telefonszámon: EKG: 212-1500 hívószámon.

Meghirdetett Pozíció: Kiemelt főelőadó (informatikus)
Munkavégzés helye: Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási; Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
Foglalkoztatás munkarendje: Teljes munkaidős

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx