Szakoktató

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (székhelye: 8638 Balatonlelle, Honvéd u. 22.) Szakmai Képzési és Pszichológiai Osztálya állományába pályázatot hirdet szakoktató hivatásos tiszthelyettesi beosztás betöltésére, határozatlan idejű szolgálati jogviszonyban.

Pályázati feltételek:

 • büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony
 • államilag elismert középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)
 • középfokú rendészeti szakmai képzés megléte
 • minimum 5 éves szakmai gyakorlat megléte
 • rövid szakmai önéletrajz (iskolai végzettséget igazoló okiratokkal)

A szakoktató munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások és kompetenciák:

 • oktatói előadói képesség,
 • az oktatott tantárgyi ismeretek tekintetében biztos, naprakész elméleti és gyakorlati tudás, a kapcsolódó jogszabályok, normák, körlevelek készségszintű ismerete,
 • a megszerzett elméleti és gyakorlati tudás átadásának képessége,
 • a vonatkozó jogszabályok és belső intézkedések naprakész ismerete,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, szakmai igényesség, precíz munkavégzés,
 • a gyakorlatorientált képzés megvalósítása,
 • digitális kompetenciák megléte, informatikai jártasság,
 • önállóság, jó elemzőképesség és problémamegoldó készség.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • küzdősportban, valamint intézkedéstaktikai eljárásokban való jártasság
 • büntetés-végrehajtás biztonsági szakterületén, vagy műveleti csoportban szerzett szakmai gyakorlat
 •  „B” kategóriás gépjárművezetői engedély.

A munkakörrel járó főbb feladatok:

 • alaki, és intézkedéstaktikai ismeretek gyakorlati oktatása,
 • az oktatott tárgyakban a tanulók vizsgára való felkészítése,
 • az oktatáshoz szükséges segédanyagok, szemléltető eszközök elkészítése, azok alkalmazása,
 • oktatást érintő jogszabályi változások és egyéb normák folyamatos figyelemmel kísérésére,
 • az oktatott tantárgyak jegyzeteinek folyamatos korszerűsítése, a jegyzetekben a jogszabályi változások és egyéb jogi normák aktualizálása,
 • az osztálynapló naprakész, szabályos vezetése,
 • oktatásokhoz szükséges egyéb feladatok végrehajtása,
 • tanulók tevékenységének irányítása,
 • javaslat készítése az oktatást és az ismeretek elsajátítását elősegítő módszerek alkalmazására, bevezetésére.

Munkarend: heti 40 órás munkaidőkeret, vezényléses munkarendben.

Munkavégzés helye: a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Székhelye, telephelyei, kihelyezett képzési helyszínek.

Juttatások:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI.16.) BM rendelet 6. melléklete alapján, Tiszthelyettes besorolási osztály, D besorolási kategória.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 31.

A beosztás betöltésének legkorábbi dátuma: pályázati anyagok elbírálását követően azonnal.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat is tartalmazó rövid szakmai önéletrajzot,
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatait,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton a bvotrk.uk@bv.gov.hu e-mail címre kell eljuttatni.

A kiírási feltételeknek megfelelő pályázatok a személyes interjú alapján, és az általam kijelölt bizottság javaslatát figyelembe véve kerülnek elbírálásra, melyről minden pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Tánczosné Finszter Rita bv. alezredes, mb. személyügyi és szociális osztályvezetőtől kérhető az alábbi telefonszámon: az EKG: 212-1500 hívószámon.

Meghirdetett Pozíció: Szakoktató
Munkavégzés helye: Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási; Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
Foglalkoztatás munkarendje: Teljes munkaidős

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx