Szakápoló

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön Bv. Intézet munkáltatói jogkört gyakorló vezetője pályázatot hirdet az Egészségügyi és Pszichológiai Osztály Balassagyarmati Fegyház és Börtön  (cím:  2660, Balassagyarmat, Madách u. 2.)  szakápoló  beosztásának betöltésére  hivatásos  vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban.

Pályázati feltételek

 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzés vállalása,
 • egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
 • életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • érettségi bizonyítvány, a bizonyítvány hitelességének ellenőrzéséhez való hozzájárulás,
 • OKJ-54, OKJ-55,  ápolói,  felnőtt  szakápolói,  illetve  ezzel  egyenértékű  vagy  magasabb szakmai végzettség, érvényes működési nyilvántartási igazolvány, egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság.

A beosztáshoz tartozó főbb feladatok és elvárt kompetenciák

 • pontosság, megbízhatóság, felelősségvállalás,
 • problémamegoldó-, döntéshozatali- és önálló munkavégzési képesség
 • konfliktuskezelési és konfliktus megelőzési képesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő körülmények

 • fennálló hivatásos, vagy rendvédelmi igazgatási jogviszony,
 • büntetés-végrehajtási szakmai gyakorlat, tapasztalat,
 • egészségügyben szerzett gyakorlat

      Beosztás/munkakör besorolása, munkaköri kategóriája és egyéb jellemzői

 • az intézet  személyi  és  fogvatartotti  állományának  egészségügyi  ellátásában  való részvétel, elsősegély-nyújtási feladatok ellátása,
 • orvosi rendeléseken történő aktív részvétel,
 • gyógyszerek és  gyógyászati  segédeszközök  megrendelése,  nyilvántartása,  adagolása osztása
 • az intézet közegészségügyi és járványügyi feladatainak végrehajtásában való részvétel,
 • a szakterületet érintő programok megismerése és alkalmazása.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának általános szabályai

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.15.

A  pályázatot  a  Balassagyarmati Fegyház és Börtön  Bv.  Intézetnek  címezve (2660, Balassagyarmat, Madách u. 2.)  vagy  bgyarmat.uk@bv.gov.hu e-mailen  kell benyújtani.

A pályázathoz mellékelni szükséges:

 • a legfontosabb  személyes  adatokat  és  a  releváns  szakmai  tapasztalat/gyakorlatmegjelölését is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, mely időrendben tartalmazza a munkahelyek pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat (maximum 2 oldal terjedelemben)
 • motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)
 • az állami,  szakmai  iskolai  végzettséget,  idegennyelv-ismeretet  igazoló  okiratok másolatát
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

Pályázat elbírálása

A  benyújtott  pályázatokat  bizottság 2024. március 15  napig  bírálja  el,  melynek  eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést. A személyes bizottsági meghallgatásra kizárólag az 1.pontban  meghatározott  feltételeknek  maradéktalanul  megfelelő  jelentkező  esetén  van lehetőség.

A beosztás legkorábban 2024.04.01. naptól tölthető be.

Elérhetőségek

Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – a Balassagyarmati Fegyház és Börtön Bv. Intézet személyügyi szakterületén a +3635501-179 telefonszámon és/vagy  bgyarmat.uk@bv.gov.hu e-mail címen kérhető.

Meghirdetett Pozíció: Szakápoló
Munkavégzés helye: Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx