Raktárvezető

A Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézete pályázatot hirdet a V. számú Gazdasági és Ellátó Osztály / CSENGER

RAKTÁRVEZETŐ

beosztás betöltésére, 2024. július 1-től

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely;
 • 18 életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb;
 • egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság;
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel;
 • középfokú polgári iskolai végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • raktározási munkakörben szerzett tapasztalat
 • Forrás program ismerete
 • Robotzsaru rendszer készségszintű használata

Főbb szolgálati feladatok:

Raktározás végrehajtásának szervezése:

 • nyilvántartások pontos vezetése,
 • szervezi és irányítja az intézeti központi-, M-letét- és felszerelési raktárainak kezelésével megbízottak munkáját,
 • bizonylatolja a tároló helyek közötti, a tároló helyekről raktárra visszavett eszközök mozgását,
 • ellenőrzi a raktári rendet, a feltárt hiányosságok  megszüntetését kezdeményezi és visszaellenőrzi.
 • az intézet részére beszállított anyagok és eszközök szabályszerű átvétele (mennyiségi, minőségi), tárolása, kiadása és tárolás közbeni megőrzése.

A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai elvárások és főbb kompetenciák:

 • szabálykövetés, alaposság, precizitás
 • minőségi önálló munkavégzés, terhelhetőség, rugalmasság
 • jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

Munkaidő:

Vezényléses munkarend, heti 40 óra

Juttatások:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint.

Egyéb juttatások: cafeteria, utazási költségtérítés, külön elbírálás alapján albérleti hozzájárulás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 14.

A pályázatot elektronikus úton a allas.gei@bv.gov.hu e-mail címre kell eljuttatni.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat és fényképet tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, továbbá a meglévő ismereteket, szakmai tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget, amennyiben van idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A benyújtott pályázatokat a kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pályázó írásban kap értesítést.

A beosztás a pályázat elbírálását követően, 2024. július 1-től betölthető.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Busáné Bodnár Beáta bv. alezredes osztályvezetőtől kérhető az alábbi e-mail címen: busane.beata@bv.gov.hu

Meghirdetett Pozíció: Raktárvezető
Munkavégzés helye: Csenger

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx