Orvos/szakorvos

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet orvos/szakorvos beosztásának betöltésére határozatlan időtartamú hivatásos szolgálati, vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban.

Munkavégzés helye:

 • Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.)

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő (hivatali)

Pályázati feltételek:

 • Hivatásos szolgálati jogviszony esetén:
 • állami felsőfokú szakirányú iskolai végzettség (orvosi egyetem)
 • érvényes működési nyilvántartás, kamarai tagság
 • egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság
 • kifogástalan életvitel
 • magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely
 • Rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony esetén:
 • állami felsőfokú szakirányú iskolai végzettség (orvosi egyetem)
 • érvényes egészségügyi szakdolgozói működési kártya, kamarai tagság
 • egészségügyi alkalmasság, magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely, büntetlen előélet

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), képesség egyéb egészségügyi programok használatának elsajátítására és alkalmazására
 • Jártasság az esetleges betegpanaszok kezelésében, elbírálásában
 • Jó kommunikációs és problémamegoldó készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • bármely szakvizsga megléte
 • Rendvédelmi szerveknél eltöltött gyakorlat
 • Egészségügyi igazgatásban, kormányhivatalnál szerzett gyakorlat

Juttatások: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján

Bérezés: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. mellékletében meghatározott illetmény 106%-a

Álláshely betölthetőségének időpontja: 2022. október 20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 10.

A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat szolgálatvezetőjének – 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. – címezve és a nemes.anna@bv.gov.hu email címre kell benyújtani.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, mely időrendben tartalmazza a korábbi beosztásokat, szakterületeket, a munkaköri kötelezettségek főbb tartalmi elemeit, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben
 • motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • védettségi igazolvány vagy igazolás
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A benyújtott pályázatokat kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pályázó írásban kap értesítést.

Egyéb lényeges információ:

A pályázat nyertese esetében a kinevezés feltétele – rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba kinevezés esetén – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány [Hszt. 287/L. § (3)-(4) bekezdés] benyújtása és a munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás bemutatása.

Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – bérezés, és munkajogi kérdésekben a Humán Szolgálaton, a 06-1/301-8386-os telefonszámon, illetve szakmai kérdésekben az Egészségügyi Főosztályon a 06-1/301-8416-os telefonszámon kérhető.

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx