Fegyveres biztonsági őr

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoka pályázatot hirdet fegyveres biztonsági őr beosztás betöltésére, teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

Jogszabályi háttér:

 • a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény
 • a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
 • a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet
 • 11/2019. (II.28.) OP szakutasítás a fegyveres biztonsági őrség működéséről

Pályázati feltételek:

 • 18. életévet betöltött magyar állampolgár
 • állandó belföldi lakóhely;
 • középiskolai végzettség;
 • személy-és vagyonőr végzettség;
 • egészségügyi, pszichológiai alkalmasság;
 • büntetlen előélet, 
 • nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt;

A munkakörrel járó főbb feladatok:

 • a bv. szerv területére történő be- és kiléptetés végrehajtása,
 • objektumvédelmi tevékenység,
 • járőrözési tevékenység,
 • területőrzés a bv. szervek határán kívül elhelyezkedő területen a bv. szervek anyagi javainak vagy az ott tartózkodó fogvatartottak őrzése érdekében,

Munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
5000 Szolnok, Dózsa György u. 1/a.

Munkaviszony:

 • határozatlan idejű munkaszerződés 3 hónap próbaidő kikötésével
 • munkabér bruttó 230.000 Ft
 • egyéb juttatások: 
 • br. 200.000 Ft éves cafeteria 
 • útiköltség (86%-ban tömegközlekedési eszköz vagy 15 Ft/km gépjárművel
 • egyenruházat (10 M gyakorló öltözet FBŐ karjelvénnyel, felirattal)
 • ingyenes sportolási lehetőség
 • szabadság: 20 nap alapszabadság + életév alapján pótszabadság (1-10)
 • képzés: 4 hetes, tanulmányi szerződéssel

Felvételi eljárás menete:

 • fényképes önéletrajz megküldése
 • személyes meghallgatás a biztonsági és személyügyi szakterület által
 • kiválasztást követően beszerzendő iratok: 
 • 57/20019 IRM-ÖM-PTNM Együttes Rendelet alkalmassági kérdőíve házi orvostól
 • erkölcsi bizonyítvány
 • elsőfokú orvosi alkalmassági vizsgálat
 • pszichológiai alkalmassági vizsgálat

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, továbbá a  meglévő  iskolai  végzettségeket  és  egyéb  képzettségeket,  ismereteket,  szakmai tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben
 • motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget, amennyiben van, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A beosztás az állományilletékes parancsnok által meghatározott időponttól tölthető be.

A pályázat elbírálásának rendje:

A benyújtott pályázatot az intézetparancsnok által kijelölt bizottság bírálja el, amelynek eredményéről a pályázót írásban értesíti.

A pályázatokat – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet intézetparancsnokához, Horváth Ákos bv. ezredes, bv. tanácsosnak címezve – elektronikus úton, postai úton vagy személyesen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Személyügyi és Szociális Osztálya részére, 5000 Szolnok, Dózsa György u. 1/a., Pf.: 49. címre kell benyújtani. 

Bővebb felvilágosítás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  személyügyi és szociális osztályvezetőjénél kérhető (56/512-759).

Meghirdetett Pozíció: Fegyveres biztonsági őr
Munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Jelentkezzen erre a pozícióra

Feltölthető fájltípusok: .pdf, .doc, .docx