Kiemelt főelőadó

A Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézete pályázatot hirdet a IV. számú Gazdasági és Ellátó Osztály

KIEMELT FŐELŐADÓ

beosztás betöltésére, 2024. július 1-től

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely;
 • 18 életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb;
 • egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság;
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel;
 • felsőfokú polgári iskolai végzettség (vagy megkezdett felsőfokú tanulmányok)
 • átlagon felüli kommunikációs és szervező képesség
 • B kategóriás vezetői engedély, vezetési tapasztalat és hajlandóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú bv. szakirányú szakmai képesítés;
 • gazdasági/logisztikai/raktározási/más releváns szakterületen szerzett szakmai gyakorlat;

Főbb szolgálati feladatok:

 • a IV. Agglomeráció logisztikai és raktározási feladatainak koordinálása, szervezése,
 • közreműködés a személyi állomány munkájának irányításában ,
 • közreműködés a IV. Agglomerációba tartozó büntetés-végrehajtási intézetek ellátásában,
 • kapcsolatot tart az intézetek illetékes szakterületeivel, javaslatot tesz az egyes helyi gyakorlatok megfelelő kialakítására,
 • a teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtásában tevékenyen részt vesz,
 • az egyes feladatok végrehajtásának vonatkozásában javaslatokat fogalmaz meg
 • elősegíti a szakterületi együttműködések hatékonyságának emelését
 • rendszeresen látogatja a IV. agglomeráció intézeteit

 

A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai elvárások és főbb kompetenciák:

 • szabálykövetés, alaposság, precizitás
 • minőségi önálló munkavégzés, terhelhetőség, rugalmasság
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • jó problémamegoldó, konfliktuskezelő képesség, magas szintű hivatástudat,
 • határozott és következetes követelménytámasztás képessége.

 

 

Munkaidő:

Vezényléses munkarend, heti 40 óra

 

 

 

Juttatások:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint.

Egyéb juttatások: cafeteria, utazási költségtérítés, külön elbírálás alapján albérleti hozzájárulás.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 14.

 

A pályázatot elektronikus úton a allas.gei@bv.gov.hu e-mail címre kell eljuttatni.

 

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat és fényképet tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, továbbá a meglévő ismereteket, szakmai tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget, amennyiben van idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

 

A benyújtott pályázatokat a kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pályázó írásban kap értesítést.

 

A beosztás a pályázat elbírálását követően, 2024. július 1-től betölthető.

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Kelemen Péter bv. százados mb. osztályvezetőtől kérhető az alábbi e-mail címen: kelemen.peter@bv.gov.hu

Meghirdetett Pozíció: Kiemelt főelőadó
Munkavégzés helye: Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézete

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx