Reintegrációs tiszt

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ (4100 Berettyóújfalu, Herpály utca 7. sz.) főigazgatója pályázatot hirdet a Büntetés-végrehajtási osztályon reintegrációs tiszti beosztás betöltésére.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú állami iskolai végzettség
 • büntetés-végrehajtási szervezet aktív hivatásos állományának tagja
 • számítógép alkalmazási szintű ismerete (Word, Excel, Power Point, RZS NEO)
 • nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt

A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai elvárások és főbb kompetenciák:

 • a beosztáshoz szükséges jogszabályok, egyéb normák ismerete,
 • magas fokú empátia,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • szakmai igényesség, precíz munkavégzés,
 • önállóság, jó elemzős és problémamegoldó képesség,
 • hatékony időbeosztás,
 • terhelhetőség.

A beosztással járó főbb feladatok:

 • rendszeresen reintegrációs szemlét tart, ellenőrzi az elhelyezési zárkák rendjét és tisztaságát,
 • ellenőrzi a fogvatartottak kapcsolattartását, részt vesz a látogatások lebonyolításában,
 • egyéni és csoportos foglalkozásokat tart,
 • részt vesz a Befogadási és Fogvatartási Bizottság ülésén, véleményével segíti a szükséges besorolásokat,
 • határidőre elkészíti a hatáskörébe utalt panaszok, kérelmek kivizsgálását, ügyintézését.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • reintegrációs tiszti tapasztalat.

Illetmény:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 6. melléklete alapján Tiszti besorolási osztály B besorolási kategória szerint.

Egyéb juttatások:

 • utazási költségtérítés,
 • cafeteria,
 • ruházati illetmény,
 • albérleti hozzájárulás,
 • az intézménynek nem áll módjában a pályázó részére szolgálati lakást biztosítani.

Munkarend: vezényléses munkarend

A pályázat benyújtásának határideje:                           2021. szeptember 15.

A pályázat elbírálásának határideje:                            2021. szeptember 24.

A beosztás az elbírálást követően 2021. október 01. napjától betölthető.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat és fényképet is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, továbbá a meglévő ismeretket, szakmai tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben,
 • motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben,
 • állami, szakmai iskolai végzettséget, amennyiben van, idegennyelv-ismeretet igazoló okirat másolatát,
 • hozzájárulói nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, abba betekinthetnek, valamint az abban foglalt személyes adatait a pályázati eljárás során kezelhetik.

A pályázatokat a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ főigazgatójának címezve – kizárólag elektronikus úton –  a bvek@bv.gov.hu email címre kell benyújtani.

A benyújtott pályázatokat kijelölt bizottság véleményezi és javaslatot tesz. A pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást – hivatali munkaidőben – a Személyügyi és Szociális Osztályon 06 54/ 795-623 vagy a 150-1500 (NTG) telefonszámon Dr. Tibay Balázs bv. alezredestől kérhető.

Meghirdetett Pozíció: Reintegrációs tiszt
Munkavégzés helye: Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ Berettyóújfalu

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx