Jogtanácsos

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 2023. január 1-jétől működő Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézete Titkársági és Jogi Osztálya állományába pályázatot hirdet jogtanácsos beosztás betöltésére határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyba.

Pályázati feltételek:

 • államilag elismert szakirányú felsőfokú végzettség,
 • jogi szakvizsga megléte,
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • előírt alkalmassági kritériumoknak való megfelelés.

Főbb szolgálati feladatok:

 • szerződéstervezetek jogi véleményezése, ellenőrzése, ellenjegyzése,
 • perképviseletre háttéranyagok összeállítása, szakmai állásfoglalás elkészítése,
 • perképviselet ellátása munkaügyi, kártérítési, közigazgatási ügyekben,
 • peres eljárások alapján szükségessé váló végrehajtási eljárások lefolytatása, koordinálása,
 • fizetési meghagyásos eljárások lefolytatása,
 • normakoordinációs feladatok ellátása,
 • egyes esetekben megállapodások elkészítése, ellenőrzése,
 • jogi állásfoglalások nyújtása,
 • a személyi állományának tagjai által előterjesztett szolgálati panaszok, kérelmek elbírálásra előkészítése,
 • megbízási és közreműködői szerződések előkészítése, koordinálása.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szerződések előkészítése, szerkesztése, véleményezése terén szerzett szakmai tapasztalat,
 • polgári peres, nemperes eljárások során szerzett szakmai tapasztalat,
 • rendvédelmi/közigazgatási szervnél szerzett jogi/ jogtanácsosi tapasztalat,
 • „B” kategóriás vezetői engedély.

A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai elvárások és főbb kompetenciák:

 • szabálykövetés, alaposság, precizitás,
 • minőségi önálló munkavégzés, terhelhetőség, rugalmasság,
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • jó problémamegoldó, konfliktuskezelő képesség, magas szintű hivatástudat.

Munkavégzés helye:

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja, majd a Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézete, Budapest.

Munkaidő:

Vezényléses munkarend, heti 40 óra.

Juttatások:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 12. számú melléklete alapján felsőfokú munkaköri osztály „E” munkaköri kategóriája.

Egyéb juttatások: cafeteria, utazási költségtérítés, külön elbírálás alapján albérleti hozzájárulás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 01.

A beosztás 2022. december 15-től tölthető be a BVOTRK állományába történő felvétellel/áthelyezéssel, majd 2023. január 01-jétől a Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézetébe történő kinevezéssel/áthelyezéssel.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat és fényképet is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, továbbá a meglévő ismereteket, szakmai tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben,
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget, amennyiben van, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A pályázatot elektronikus úton a gyori.judit@bv.gov.hu e-mail címre kell eljuttatni.

A kiírási feltételeknek megfelelő pályázatok a személyes interjú alapján, és az általam kijelölt bizottság javaslatát figyelembe véve kerülnek elbírálásra, melyről minden pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Győri Judit Nóra ra. előadótól kérhető az alábbi telefonszámon: +36 70/ 316 95 03 hívószámon.

Meghirdetett Pozíció: Jogtanácsos
Munkavégzés helye: Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézete

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx