GÉPJÁRMŰVEZETŐ

A Zala Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoka pályázatot hirdet a Biztonsági és Fogvatartási Osztálya, Biztonsági Alosztály GÉPJÁRMŰVEZETŐ beosztás betöltésére teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra tiszthelyettesi szolgálati jogviszonyba.

Munkavégzés helye: Zala Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet

 Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitelnek való megfelelés,
 • egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
 • állami középfokú végzettség (szakmunkás, érettségi bizonyítvány), a bizonyítvány hitelességének ellenőrzéséhez való hozzájárulás,

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások:

 • a szolgálati jármű szakszerű, rendeltetésszerű használata,
 • a gépkocsi menetokmányainak szakszerű, szabályos vezetése,
 • előállítási, szállítási és kísérési feladatok végrehajtása,
 • a fogvatartott őrzése, felügyelet,
 • jó probléma-megoldó készség, megfelelő konfliktus-kezelő képesség, hivatástudat.
 • „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • fennálló hivatásos szolgálati jogviszony,
 • büntetés-végrehajtási felügyelő képzés (vagy ezzel egyenértékű),
 • büntetés-végrehajtási szakmai gyakorlat,
 • „D” kategóriás jogosítvány.

Juttatások: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 5. számú melléklete alapján történik Tiszthelyettesi besorolási osztály „A” besorolási kategória.

Egyéb juttatások:

 • utazási költségtérítés,
 • cafeteria,
 • ruházati illetmény
 • teljesítmény juttatás;
 • családi üdülés, rehabilitáció, egészségmegőrző programok; családalapítási támogatás.

A munkavégzés rendje:

 • teljes munkaidőben, vezényléses munkarendben

A pályázat tartalmazza:

 • a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot;
 • állami, szakmai iskolai végzettséget, amennyiben van, idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok másolatát;
 • motivációs levelet;
 • a büntetés-végrehajtás területén esetlegesen megszerzett munkatapasztalatokat;
 • írásbeli hozzájárulást személyes adatai kezeléséhez;
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton, 8900. Zalaegerszeg, Várkör 4. Pf.: 299. vagy a  zalaeg.uk@bv.gov.hu e-mail címre – kell eljuttatni.

Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „Pályázat biztonsági és fogvatartási osztály, gépjárművezető Zala Vármegyei Bv. Intézet”.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat a parancsnok által kijelölt háromtagú bizottság véleményezi. A bizottság javaslata alapján a pályázatokat a parancsnok bírálja el, az eredményről a résztvevőket írásban értesítjük.

A felvétel részét képezi egy szóbeli elbeszélgetés, melyre a pályázóval előre egyeztetett időpontban kerül sor.

A beérkezett pályázatok az intézetparancsnok által kijelölt bizottság javaslata alapján kerülnek elbírálásra, melynek eredményéről minden pályázót írásban értesítünk.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az intézet személyügyi és titkársági alosztályán kérhető a 92/313-433 (EKG: 129-1500) telefonszámon.

Meghirdetett Pozíció: Gépjárművezető
Munkavégzés helye: Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx