Vezető főtanár – reintegrációs ismeretek tantárgy

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.) Szakmai Képzési és Pszichológiai Osztálya állományába pályázatot hirdet vezető főtanár beosztás betöltésére büntetés-végrehajtási jogi és reintegrációs ismeretek tantárgyak oktatására határozatlan idejű kinevezéssel.

Pályázati feltételek:

 • büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony
 • államilag elismert egyetemi vagy főiskolai végzettség
 • rendészeti szakvizsga
 • minimum 3 éves büntetés-végrehajtási jogviszony
 • fenti szakterületeken szerzett jártasság és szakmai tapasztalat
 • rövid szakmai önéletrajz (iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal)
 • számítógép alkalmazási szintű ismerete (Word, Excel, Power Point, RZS)
 • „B” kategóriás jogosítvány.

A vezető főtanár munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások és kompetenciák:

 • oktatói előadói képesség
 • az oktatott tantárgyi ismeretek tekintetében biztos, naprakész elméleti és gyakorlati tudás, a kapcsolódó jogszabályok, normák, körlevelek készségszintű ismerete
 • a megszerzett elméleti és gyakorlati tudás átadásának képessége
 • szakmai elhivatottság
 • a gyakorlatorientált képzés megvalósítása
 • kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, szakmai igényesség, precíz munkavégzés
 • önállóság, jó elemzőképesség és problémamegoldó készség.

Munkarend: heti 40 órás munkaidőkeret, vezényléses munkarendben.

Munkavégzés helye: a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11., valamint kihelyezett képzési helyszínek

Juttatások:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 6. számú melléklete alapján tiszt besorolási osztály E beosztási kategória.

A pályázat benyújtásának határideje:                 2023. február 10.

A beosztás betöltésének legkorábbi dátuma:         a pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat is tartalmazó rövid szakmai önéletrajzot
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok másolatait
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton a bvotrk.uk@bv.gov.hu e-mail címre kell eljuttatni.

A kiírási feltételeknek megfelelő pályázatok a személyes interjú alapján, és az általam kijelölt bizottság javaslatát figyelembe véve kerülnek elbírálásra, melyről minden pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Gyurnik Mária bv. alezredes, oktatási igazgató-helyettestől kérhető az alábbi telefonszámon: +36-1/261-7011, vagy az EKG: 212-2000 hívószámon.

Meghirdetett Pozíció: kiemelt főtanár
Munkavégzés helye: Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási; Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx