Segédelőadó (Műveleti csoport)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoka pályázatot hirdet segédelőadó (Műveleti csoport) hivatásos tiszthelyettesi beosztás betöltésére a Biztonsági osztályra, teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

Pályázati feltételek:

– középfokú végzettség (érettségi)
– magyar állampolgárság, kifogástalan életvitel ellenőrzésen való megfelelés, egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság
– legalább 3 év hivatásos állományban eltöltött büntetés-végrehajtási szakmai gyakorlat
– “B” kategóriás gépjárművezetői engedély
– átlagon felüli kommunikációs képesség
– a 8/2019 BVOP utasítás mellékleteként kiadott szabályzatban megfogalmazott speciális kritériumoknak való megfelelés

Főbb feladatai:

Az alábbi feladatok végrehajtása:
– kiemelten veszélyes és/vagy veszélyeztetett fogvatartott szállítása,
– kiemelten veszélyes és/vagy veszélyeztetett fogvatartott előállítása bírósági tárgyalásra, ügyészi meghallgatásra, egészségügyi vizsgálatra, illetve egyéb célból,
– helyszíni tárgyalás biztosítása,
– magas biztonsági kockázatú fogvatartotti rendezvények biztosítása,
– polgári egészségügyi intézménybe kihelyezett fogvatartott őrzése,
– fogvatartott előállítása közeli hozzátartozójának temetésére,
– fogvatartott előállítása súlyos beteg közeli hozzátartozó meglátogatására,
– azonnali beavatkozást igénylő csapattevékenységben való részvétel,
– terrorcselekmény megszakítása, felszámolása, elkövetők elfogása halaszthatatlan esetben történő végrehajtás során,
– fogolyzendülés megszakítása és felszámolása,
– zárkatorlasz felszámolása,
– kitörési kísérlet megakadályozása,
– megszökött fogvatartott felkutatása, elfogása,
– fogvatartott erőszakos kiszabadításának megakadályozása,
– a személyi állomány képzésében való részvétel,
– körszállítás végrehajtása,
– együttműködés és kapcsolattartás a társ fegyveres rendvédelmi szervek hasonló jellegű különleges egységeivel,
– a BVOP Biztonsági Szolgálat vezetője által meghatározott egyéb speciális feladatok végrehajtása és szükség szerint sajátos felkészültséget nem igénylő alapvető feladatok végrehajtása

Illetmény:

Hivatásos jogviszony esetén a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján. (Tiszthelyettesi besorolási osztály C besorolási kategória, elérhető rendfokozat: zászlós).

Szolgálati hely:

Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Biztonsági Osztály
Győr, Jókai u. 18.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. április 30.

A pályázatot postai úton, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokához kell benyújtani. (9021 Győr, Jókai u. 18.)

A pályázathoz kérjük mellékelni:

  • A jelentkező személyes adatait és elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot (jelenlegi és korábbi munkahelyek feltüntetésével)
  • a jelentkező iskolai végzettségét, szakképesítését igazoló okiratok másolatát
  • jogosítványának másolatát
  • hozzájáruló nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba betekinthetnek, valamint az abban foglalt személyes adatait a pályázati eljárás során kezelhetik.

A felvétel részét képezi egy szóbeli elbeszélgetés, melyre előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor. A szükséges speciális kritériumoknak való megfelelés ellenőrzésére (fizikai
felmérés) 2020. május 8-ig kerül sor. A beérkezett pályázatok elbírálására az intézet parancsnoka által kijelölt bizottság javaslata alapján 2020. május 15-ig kerül sor, amelynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük.

A beosztás a pályázat elbírálása után 2020. június 1-től tölthető be.

Bővebb felvilágosítás az intézet Személyügyi és szociális osztályán kérhető a (96) 312-566,
(EKG: 117-1500) telefonszámon.

Meghirdetett Pozíció: Segédelőadó (műveleti)
Munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Jelentkezzen erre a pozícióra

Feltölthető fájltípusok: .pdf, .doc, .docx