Pszichológus

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (9700 Szombathely, Söptei út) parancsnoka pályázatot hirdet PSZICHOLÓGUS hivatásos tiszti beosztás betöltésére, teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

 

Munkavégzés helye:

 • Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

9700 Szombathely, Söptei út.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitelnek való megfelelés,
 • egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
 • felsőfokú szakirányú (pszichológusi)állami iskolai végzettség,
 • államilag elismert nyelvvizsga,
 • felhasználói szintű számítógép ismeretek (kiemelten MS Word, Excel).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • fennálló hivatásos szolgálati jogviszony,
 • rendészeti szervező szaktanfolyami vizsga megléte,
 • büntetés-végrehajtási szakmai tapasztalat,
 • Robotzsaru Neo és FANY program ismerete.

 

A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai elvárások:

 • pontos, jogszabályoknak megfelelő feladatellátás.

 

Beosztáshoz tartozó főbb feladatok és szükséges kompetenciák:

 • pszichológusi tevékenységet végez az intézetben elhelyezett fogvatartottak körében,
 • együttműködik a reintegrációs szakterülettel, tájékoztatja a fogvatartottakkal kapcsolatos megállapításairól, javaslatot tesz a szükséges kezelési módokra,
 • kiemelt figyelemmel kíséri az ön- és közveszélyes fogvatartottak pszichés állapotát,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a fogvatartotti hangulatot befolyásoló tényezőket, mindent megtesz a prizonizációs ártalmak enyhítésére,
 • jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • váratlan helyzetek kezelése,
 • jó probléma-megoldó készség, megfelelő konfliktus-kezelő képesség, hivatástudat.

Illetmény: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 351. § és 354. §, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI.16.) BM rendelet 6. számú melléklete alapján Tiszti besorolási osztály C besorolási kategóriája.

 

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, ruházati illetmény, albérleti hozzájárulás.

Az intézetnek nem áll módjában a pályázó részére szolgálati lakást biztosítani.

 

Munkarend:hivatali munkarend.

 

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat, elérhetőséget tartalmazó részletes szakmai fényképes önéletrajzot,
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok másolatát,
 • érvényes alkalmassági minősítésről kiállított iratot (egészségügyi, pszichikai),
 • hozzájárulási nyilatkozatát, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekintsenek, valamint az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás során történő kezeléséhez,
 • az önéletrajzának személyügyi nyilvántartásba vételére vonatkozó hozzájáruló vagy a hozzájárulást megtagadó nyilatkozatot (esetleges sikertelen pályázat esetén).

 

A pályázat benyújtásának határideje:       folyamatos

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A benyújtott pályázatokat az általam kijelölt bizottság bírálja el.

 

Nyertes pályázat esetén a beosztás azonnal betölthető. Áthelyezés esetében a két intézet parancsnokának megegyezése alapján, civil pályázó esetén a szükséges alkalmassági feltételek megszerzését követően tölthető be a beosztás.

 

A pályázatokat a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokához kell benyújtani.

 

A pályázatokat elektronikus úton a szombathely.uk@bv.gov.hu e-mail címre, vagy postai úton a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (9700 Szombathely, Söptei út Pf. 7.) címére kérjük eljuttatni.

 

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – az intézet Személyügyi és Szociális Osztályon kérhető a 06-94-516-719-es telefonszámon.

Meghirdetett Pozíció: Pszichológus
Munkavégzés helye: Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Jelentkezzen erre a pozícióra

Feltölthető fájltípusok: .pdf, .doc, .docx