Pszichológus

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet pályázatot hirdet PSZICHOLÓGUS pozíció betöltésére.

Jogviszony: rendvédelmi igazgatási alkalmazotti
Időtartama: határozott idejű, teljes munkaidős foglalkoztatás
Munkarend: vezényléses, heti 40 óra munkaidőkeret

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 5-11. 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25., 1108 Budapest, Maglódi út 24.

Illetmény: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 12. melléklet felsőfokú munkaköri osztály E munkaköri kategória szerinti besorolás.

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, lakhatási támogatás.

Jelentkezés feltételei:
– magyar állampolgárság
– szakirányú pszichológusi egyetemi végzettség
– egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés
– hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázati elbírásánál előnyt jelent:
– büntetés-végrehajtási szakmai tapasztalat,
– Robotzsaru rendszer ismerete,
– precíz, körültekintő munkavégzés,
– stressztűrő-képesség,
– szakterületre vonatkozó hatályos jogszabályok ismerete
– szakpszichológusi végzettség

A pszichológus feladatai:
– végzi a fogvatartottak pszichológia vizsgálatát, pszichés gondozását
– együttműködik a nevelési szakterülettel, tájékoztatást nyújt a fogvatartottakkal kapcsolatos megállapításairól, javaslatot tesz a szükséges kezelési módokra
– kiemelt figyelemmel kíséri a szuicid krízisben lévő fogvatartottak pszichés
állapotát
– mindent megtesz a fogvatartottak körében a prizonizációs ártalmak enyhítésére
– egyéni és csoportos foglalkozásokat tart fogvatartottak részére a mentális állapotuk fejlesztése érdekében
– közreműködik a bv. szerv személyi állománya tekintetében, az időszakos pszichikai alkalmassági vizsgálatok lebonyolításában

A pályázat tartalmazza:
– a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
– állami iskolai végzettség és szakképesítés, valamint idegen nyelv ismeretét tanúsító okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek, valamint az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás során történő kezeléséhez,
– önéletrajzának személyügyi nyilvántartásba vételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatást vagy a hozzájárulást megtagadó nyilatkozatát (esetleges sikertelen pályázat esetén)

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat elbírálása: folyamatos

A beosztás áthelyezés esetén az állományilletékes parancsnok által meghatározott időponttól
tölthető be, civil pályázó esetén az alkalmassági feltételeknek megszerzését követően.

A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat postai úton a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (1055 Budapest, Nagy Ignác utca 5-11.) címére, vagy elektronikusan a fovarositoborzas@bv.gov.hu e-mail címre kell benyújtani. Postai úton történő benyújtás esetén a borítékra kerüljön feltüntetésre „Pályázat pszichológus pozíció betöltésére” megjegyzés.

A pályázat elbírálásának rendje, módja: a feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot benyújtó személyeket az intézetparancsnok által kijelölt bizottság személyesen meghallgatja, javaslatot tesz annak elbírálására. A pályázat eredményéről minden pályázót írásban értesítünk.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – az intézet Személyügyi és Szociális Osztályán Mravik Erika bv. törzsőrmester mb. előadótól és Oláh Edit bv. őrmester, mb. főelőadótól kérhető a 06-1/475-5546 (EKG:116-1506) telefonszámon.

Meghirdetett Pozíció: Pszichológus
Munkavégzés helye: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

Jelentkezzen erre a pozícióra

Feltölthető fájltípusok: .pdf, .doc, .docx