Osztályvezető-helyettes (Biztonsági osztály)

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ (4100 Berettyóújfalu, Herpály utca 7. sz.) főigazgatója pályázatot hirdet a Biztonsági osztályon osztályvezető-helyettesi beosztás betöltésére.

Pályázati feltételek:

 • állandó belföldi lakóhely,
 • büntetés-végrehajtási foglalkoztatási jogviszony,
 • államilag elismert egyetemi vagy főiskolai végzettség, felsőfokú büntetés-végrehajtási szakképzettség,
 • rendészeti szakvizsga,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzésen való megfelelés, egészségi-, pszichikai- és fizikai alkalmasság,
 • számítógép alkalmazási szintű ismerete (Word, Excel, Power Point, RZS, Nexon)

A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai elvárások és főbb kompetenciák:

 • a beosztáshoz szükséges jogszabályok, egyéb normák ismerete,
 • magas fokú empátia,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • szakmai igényesség, precíz munkavégzés,
 • önállóság, jó elemzős és problémamegoldó képesség,
 • biztonsági területen minimum 5 éves szakmai tapasztalat,
 • hatékony időbeosztás,
 • kreatív gondolkodás,
 • terhelhetőség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • biztonsági osztályon szerzett szakmai tapasztalat,
 • irányítói beosztásban szerzett tapasztalat, vezetői gyakorlat
 • Robotzsaru Neo, Navigátor és Főnix3 program ismerete.

A beosztással járó főbb feladatok:

 • az osztályvezető szakmai munkájának támogatása, távollétében helyettesítése,
 • a szakmai tevékenységet szabályozó jogszabályokban, utasításokban, intézkedésekben meghatározottak szerint a szakterület beosztott állományának adminisztrációs tevékenységét szervezze, irányítsa,
 • az alárendeltségébe tartozó, biztonsági feladatokat ellátó állomány tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése,
 • a biztonsági feladatokat ellátó állományt igazítsa el, tájékoztassa, a szállítási, előállítási és egyéb őrzési, felügyeleti vagy ellenőrzési feladatra kijelölteket indítsa útba, visszaérkezéskor számoltassa be,
 • indokolt esetben intézkedik a rendkívüli események megelőzésére. megszakítására, felszámolására,
 • a TÉR-ben határozzon meg szakmai követelményeket a beosztott állománynak, azokat értékelje és a minősítéseket hajtsa végre.

Illetmény:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI.16.) BM. rendelet 6. melléklete alapján Tiszti besorolási osztály E besorolási kategória szerint.

Egyéb juttatások:

 • utazási költségtérítés,
 • cafeteria,
 • ruházati illetmény,
 • albérleti hozzájárulás,
 • az intézménynek nem áll módjában a pályázó részére szolgálati lakást biztosítani.

Munkarend: vezényléses munkarend

A pályázat benyújtásának határideje:                           2021. szeptember 15.  

A pályázat elbírálásának határideje:                            2021. szeptember 24.

A beosztás az elbírálást követően 2021. október 01. napjától betölthető.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat és fényképet is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, továbbá a meglévő ismeretket, szakmai tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben,
 • motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben,
 • állami, szakmai iskolai végzettséget, amennyiben van, idegennyelv-ismeretet igazoló okirat másolatát,
 • hozzájárulói nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, abba betekinthetnek, valamint az abban foglalt személyes adatait a pályázati eljárás során kezelhetik.

A pályázatokat a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ főigazgatójának címezve – kizárólag elektronikus úton – a bvek@bv.gov.hu email címre kell benyújtani.

A benyújtott pályázatokat kijelölt bizottság véleményezi és javaslatot tesz. A pályázók személyes meghallgatáson, valamint általános és szakmai ismereti szintfelmérőn vesznek részt. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást – hivatali munkaidőben – a Személyügyi és Szociális Osztályon 06 54/ 795-623 vagy a 150-1500 (NTG) telefonszámon Dr. Tibay Balázs bv. alezredestől kérhető.

Meghirdetett Pozíció: Osztályvezető-helyettes
Munkavégzés helye: Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ Berettyóújfalu

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx