Munkavédelmi vezető

Jogviszony: rendvédelmi igazgatási alkalmazott
Időtartama: határozott idejű, teljes munkaidős foglalkoztatás
Munkarend: hivatali munkarenden

Munkavégzés helye:

1055 Budapest, Nagy Ignác utca 5-11.
1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25-27.
1108 Budapest, Venyige utca 1-3.
A munkavégzés helye a szolgálati feladatok függvényében változhat.

Illetmény:

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 12. számú melléklete alapján megegyezés
szerint.

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, lakhatási támogatás, szállóférőhely
biztosítása.

Pályázati feltételek:

– felsőfokú végzettség (munkavédelmi szakmérnök),
– 18. életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál
legalább 10 évvel kevesebb,
– magyar állampolgárság,
– állandó belföldi lakóhely,
– fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmasság,
– kifogástalan életvitel.
Szakmai elvárás: jogszabályoknak megfelelő, pontos feladatellátás

A pályázati elbírásánál előnyt jelent:

– büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági szakterületén szerzett szakmai tapasztalat,
– felsőfokú büntetés-végrehajtási rendészeti alapvizsga,
– magas fokú jogszabályismeret
– munkavédelmi területem szerzett tapasztalat

A munkavédelmi vezető feladatai:

– Az intézet teljes területén ellenőrzi a munkavédelmi szabályok és előírások betartását.
Közvetlen és súlyos veszélyeztetés észlelése esetén jogosult, és köteles a veszélyeztetett
területet, munkafolyamatot azonnal lezárni, illetve leállítani. Az intézkedésről, illetve az
észlelt hiányosságokról jelentést készít az intézetparancsnok felé.
– Ellátja az intézeten belüli munkavédelmi vizsgákkal kapcsolatos feladatokat és a
vizsgabizottság elnöki teendőit. Ellenőrzi a munkavédelmi oktatások rendjét, annak
dokumentálását. Megtartja a vezetői állomány éves munkavédelmi oktatását, illetve az
újfelszerelők alap munkavédelmi oktatását.
– Részt vesz az üzembe helyezési eljárásokban. Elvégzi a munkavédelmi szempontú előzetes
vizsgálatokat .Elvégzi, illetve közre működik az időszakos biztonságtechnikai
felülvizsgálatokban
– Meghatározza a balesetek kivizsgálási módját. Elvégzi a munkabalesetek kivizsgálását és
nyilvántartását, valamint a nem munkabalesetek nyilvántartását. Közreműködik a
kockázatértékelés elvégzésében, illetve annak szükség szerinti felülvizsgálatában.
– Elkészíti az intézet Munkavédelmi Szabályzatát, szükség szerint a korszerűsítés és
naprakészen tartás érdekében évente felülvizsgálja.
– Kapcsolatot tart fenn a munkavédelmi hatósággal.

Meghirdetett Pozíció: Munkavédelmi vezető
Munkavégzés helye: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

Jelentkezzen erre a pozícióra

Feltölthető fájltípusok: .pdf, .doc, .docx