Humán Szolgálat, Oktatási és Szociális Osztály előadó

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) pályázatot
hirdet a Humán Szolgálat, Oktatási és Szociális Osztály előadó munkakörének betöltésére
határozatlan időtartamú rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban.

Pályázati feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel, PowerPoint),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, belföldi lakhely, egészségi alkalmasság.

A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai elvárások, feladatok és főbb kompetenciák:

 • kapcsolattartás a címhez tartozó költségvetési szervek humán szakterületének dolgozóival,
 • a személyi állomány toborzásában való aktív részvétel,
 • adatok rögzítése, Excel táblázatok vezetése, kimutatások készítése,
 • szabálykövetés, precizitás,
 • komplex gondolkodás,
 • minőségi önálló munkavégzés, terhelhetőség,
 • gyors problémamegoldó készség,
 • jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály által működtetett továbbképzési portálok adminisztrátori szintű ismerete,
 • RobotzsaruNeo rendszer ügykezelői szintű ismerete.

Juttatások: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 12. melléklete alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 20.

A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat szolgálatvezetőjének – 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.
– címezve, vagy a gyori.levente@bv.gov.hu email címre kell benyújtani.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, mely időrendben tartalmazza a korábbi beosztásokat, szakterületeket, a munkaköri kötelezettségek főbb tartalmi elemeit, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben,
 • motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben,
 • az állami, szakmai iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A benyújtott pályázatokat a kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pályázó
írásban kap értesítést.

Személyes interjú esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló eredeti okiratok

A munkakör a pályázat elbírálását követően betölthető.

Egyéb lényeges információ:
A pályázat nyertese esetében a kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány [Hszt. 287/L. § (3)-(4) bekezdés] benyújtása és a munkaköri alkalmasságot
alátámasztó orvosi igazolás beszerzése.

Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Humán Szolgálatán a 06-1/301-8388-as telefonszámon, írásban a gyori.levente@bv.gov.hu címen
kérhető.

Meghirdetett Pozíció: előadó
Munkavégzés helye: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx