Előállító felügyelő

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka pályázatot hirdet:

ELŐÁLLÍTÓ (BIZTONSÁGI) FELÜGYELŐ

Jogviszony: hivatásos szolgálati viszony
Időtartama: határozatlan idejű, teljes munkaidős foglalkoztatás
Munkarend: vezényléses (H-P 08:00-16:00 óráig) munkarenden alapuló szolgálati időrendszer

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 5-11.
A munkavégzés helye a szolgálati feladatok függvényében változhat (1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25-27. / 1108 Budapest, Maglódi út 24.)

Illetmény: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 5. melléklete szerint biztonsági felügyelő esetében Tiszthelyettesi besorolási Osztály A beosztási kategória szerint.

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, lakhatási támogatás, szállóférőhely biztosítása.

Pályázati feltételek:
– középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány),
– 18. életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább 10 évvel kevesebb,
– magyar állampolgárság,
– állandó belföldi lakóhely,
– fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmasság,
– kifogástalan életvitel.

Szakmai elvárás: jogszabályoknak megfelelő, pontos feladatellátás

A pályázati elbírásánál előnyt jelent:
– büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági szakterületén szerzett szakmai tapasztalat,
– alapfokú büntetés-végrehajtási szakképzettség,
– stressztűrő-képesség,
– határozottság.

Az Előállító- Biztonsági Felügyelő feladatai:
– a fogvatartottak bírósági tárgyalásra, ügyészségi meghallgatásra, igazságügyi orvosszakértőhöz és idegenrendészeti hatósághoz történő előállítása,
– szállítási feladatok végrehajtása,
– fogvatartottak őrzése, felügyelete és ellenőrzése,
– a házirendben, napirendben, valamint a fogvatartottak magatartási szabályaiban meghatározottak betartatása,
– szolgálati okmányok vezetése.

A pályázat tartalmazza:
– a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
– állami iskolai végzettség, szakképzettséget, valamint idegen-nyelv ismeretet tanúsító okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek, valamint az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás során történő kezeléséhez,
– önéletrajzának személyügyi nyilvántartásba vételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát vagy a hozzájárulást megtagadó nyilatkozatát (esetleges sikertelen pályázat esetén)

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálása: folyamatos

A beosztás áthelyezés esetén az állományilletékes parancsnok által meghatározott időponttól tölthető be, civil pályázó esetén az alkalmassági feltételeknek megszerzését követően.

A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat postai úton a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (1055 Budapest, Nagy Ignác utca 5-11.) címére, vagy elektronikusan a fovarositoborzas@bv.gov.hu e-mail címre kell benyújtani. Postai úton történő benyújtás esetén a borítékra kerüljön feltüntetésre
„Előállító (Biztonsági) Felügyelő” megjegyzés.

A pályázat elbírálásának rendje, módja: a feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot benyújtó személyeket az intézetparancsnok által kijelölt bizottság személyesen meghallgatja, javaslatot tesz annak elbírálására. A pályázat eredményéről minden pályázót írásban
értesítünk.

Meghirdetett Pozíció: Előállító felügyelő
Munkavégzés helye: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

Jelentkezzen erre a pozícióra

Feltölthető fájltípusok: .pdf, .doc, .docx