Előadó

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoka pályázatot hirdet ELŐADÓ beosztás betöltésére, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyba, teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte,
 • legalább középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány), a bizonyítvány hitelességének ellenőrzéséhez való hozzájárulás,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel),
 • előírt alkalmassági kritériumoknak való megfelelés.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • személyügyi szakterületen szerzett tapasztalat, jártasság,
 • a munkakör ellátásához szükséges jogszabályok, egyéb normák ismerete,
 • fennálló rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony,
 • Robotzsaru program felhasználói szintű ismerete.

A munkakörrel járó főbb feladatok:

 • az intézet ügykezelői tevékenységének ellátása,
 • toborzási tevékenységekben való aktív részvétel,
 • személyügyi nyilvántartások folyamatos aktualizálása,
 • a hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatói intézkedéseinek/szerződéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatok,
 • jutalmazás, segélyezés előkészítése, nyilvántartása, felterjesztése,
 • személyi anyagok vezetése, betegállományok, szabadságok időben történő jelentése,
 • a személyi állomány képzésével, oktatásával, továbbképzésével kapcsolatos feladatok elvégzése,
 • szervezi a személyi állomány éves orvosi vizsgálatát, az időszakos pszichikai alkalmassági vizsgálatát, valamint a hivatásos állományú tagok éves fizikai állapot felmérésének végrehajtását.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák

 • gyakorlatias szemlélet,
 • szakmai elhivatottság,
 • magas fokú empátia,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, szakmai igényesség, precíz munkavégzés.

Pályázat (önéletrajz) tartalmazza:

 • a legfontosabb személyes adatokat és elérhetőséget is tartalmazó részletes szakmai, fényképes önéletrajzot (jelenlegi és korábbi munkahelyek feltüntetésével),
 • állami, szakmai végzettséget, idegen nyelvismeretet és a jogosítványt igazoló okiratok másolatát,
 • hozzájáruló nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásában résztvevők megismerhetik, abba betekinthetnek, valamint az abban foglalt személyes adatait a pályázati eljárás során kezelhetik,

Munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Személyügyi és szociális osztály

Győr, Jókai u. 18.

Illetménye:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 288/S.§-a, 289.§-a és 12. melléklete alapján a középfokú munkaköri osztályba tartozó előadói munkakörhöz rendszeresített „A” munkaköri kategória.

Egyéb juttatások:

Utazási költségtérítés; cafeteria; albérleti hozzájárulás; családi üdülés, rehabilitáció, egészségmegőrző programok, családalapítási támogatás.

Munkarend:

Teljes munkaidőben, vezényléses szolgálati időrendszerben

Pályázat benyújtásának módja:

Pályázatokat a gyortoborzas@bv.gov.hu, vagy a 9021 Győr, Jókai u. 18. címre várjuk. Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „Előadó”

Pályázat benyújtásának határideje:                2022. december 15.

Pályázat elbírálásának határideje:                 2022. december 23.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A beosztás betölthető a pályázó alkalmassági eljáráson történt megfelelése esetén. A beosztás áthelyezés esetén az áthelyezésre jogosult szerv vagy szervezeti egység vezetőjének hozzájárulása alapján tölthető be.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető – hivatali munkaidőben – az alábbi telefonszámokon: (96) 312-566, NTG: 117-1502, illetve a gyortoborzas@bv.gov.hu e-mail címeken a Személyügyi és Szociális osztályon.

 

Meghirdetett Pozíció: előadó
Munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Jelentkezem az állásra

Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx